Category Archives: Ynys Môn

Mynnwch eich bathodyn!

Wyddech chi y gallwch gael bathodyn a thystysgrif* arbennig am gwblhau Llwybr Arfordirol Môn, y llwybr 125 milltir o hyd sy’n rhedeg yr holl ffordd o amgylch yr ynys? Peidiwch â phoeni, nid oes yn rhaid ichi gwblhau’r llwybr cyfan mewn un cynnig! Y man cychwyn swyddogol yw eglwys Sant Cybi yng Nghaergybi, ond gallwch ddechrau ar unrhyw bwynt a mynd i un o’r ddau gyfeiriad. Mae taflenni a mapiau ar gael i’ch helpu ar hyd y ffordd....
Darllen mwy Comments are closed

Ynys y machlud rhamantus

Os ydych eisiau dod o hyd i’r man perffaith i wylio’r haul yn machlud yn odidog dros Fôr Iwerddon, beth am fynd am dro byr o Aberffraw, ar hyd lôn gefn flodeuog*? O’r cildraeth bach ym Mhorth Cwyfan, sydd ar ben draw’r lôn, gallwch eistedd ar y graean, neu wrth y bwrdd picnic defnyddiol, a gwylio wrth i’r haul fachlud y tu ôl i Eglwys Cwyfan Sant, yr Eglwys-yn-y-Môr....
Darllen mwy Comments are closed