Am Cadeiriau Môn

Arbenigedd Cadeiriau Môn yw adfer dodrefn eistedd sydd wedi eu gwehyddu o wiail a brwyn (morwellt).

Mae ein cwsmeriaid yn gwerthfawrogi ein gwasanaeth cyfeillgar a phersonol, a’n sylw rhagorol i fanylder. Rydym yn falch bod ein dodrefn yn cael eu defnyddio a’u harddangos mewn cartrefi ledled Cymru, ac mor bell â Dulyn, Caeredin a Llundain.

Rydym wedi ein lleoli ar ynys hardd Môn, yn Llys Llywelyn ym mhentref hanesyddol Aberffraw. Yn ychwanegol at ein gwasanaethau sydd ar gael ledled y DU, mae gennym hefyd eitemau ar werth yn ein hystafell arddangos gyfeillgar.

Os ydych yn yr ardal, galwch heibio i gael sgwrs – byddem wrth ein bodd i gael cwrdd â chi!

about-2013-03-20-15.23.02