Mynnwch eich bathodyn!

Wyddech chi y gallwch gael bathodyn a thystysgrif* arbennig am gwblhau Llwybr Arfordirol Môn, y llwybr 125 milltir o hyd sy’n rhedeg yr holl ffordd o amgylch yr ynys?

Peidiwch â phoeni, nid oes yn rhaid ichi gwblhau’r llwybr cyfan mewn un cynnig! Y man cychwyn swyddogol yw eglwys Sant Cybi yng Nghaergybi, ond gallwch ddechrau ar unrhyw bwynt a mynd i un o’r ddau gyfeiriad. Mae taflenni a mapiau ar gael i’ch helpu ar hyd y ffordd.

Os ydych eisoes yn Aberffraw, gallwch ymuno â’r llwybr fan hyn. Ar ôl tamaid o ginio yn ystafelloedd te Llys Llywelyn efallai?

Church-in-the-Sea

Byddwch yn cerdded ar hyd rhai o draethau tywod harddaf Môn, wrth i’r llwybr ddilyn clogwyni creigiog isel, twyni tywod a thraethau i Rosneigr.

*I hawlio eich bathodyn, llenwch y ffurflen ar-lein ar wefan Cyfeillion Llwybr Arfordirol Ynys Môn.