Ynys y machlud rhamantus

Os ydych eisiau dod o hyd i’r man perffaith i wylio’r haul yn machlud yn odidog dros Fôr Iwerddon, beth am fynd am dro byr o Aberffraw, ar hyd lôn gefn flodeuog*?

O’r cildraeth bach ym Mhorth Cwyfan, sydd ar ben draw’r lôn, gallwch eistedd ar y graean, neu wrth y bwrdd picnic defnyddiol, a gwylio wrth i’r haul fachlud y tu ôl i Eglwys Cwyfan Sant, yr Eglwys-yn-y-Môr.

Os ewch yno pan fo’r llanw’n isel, a thua awr cyn i’r haul fachlud, gallwch gerdded ar draws y cerrig i’r ynys fach (sef Cribinau), a chrwydro o amgylch yr eglwys fach wyngalchog. Gallech roi cynnig ar ddal crancod hyd yn oed, neu chwilota yn y pyllau trai.

Old bridge at Aberffraw

Cafodd yr eglwys ei hadnewyddu lawer o weithiau, a chodwyd rhai rhannau o’r adeilad yn y 12fed a’r 14eg ganrif. Yn fwy diweddar, cafwyd grant gan Cadw i wneud atgyweiriadau modern gan rendro’r adeilad â chalch lliw hufen.

Mae’r eglwys ar gau fel arfer, ond caiff ei defnyddio ar gyfer priodasau a rhai gwasanaethau yn yr haf. Cysylltwch â’r Parchg Brady i gael mynediad: 01407 810412

* Y mae hefyd yn rhan o Lwybr Arfordirol Môn, sy’n rhedeg yr holl ffordd o amgylch yr ynys.